Velkommen til Budal - ei tradisjonsrik og levende fjellbygd!

Budal er ei aktiv og levende fjellbygd i Midtre Gauldal kommune i Trøndelag. Bygda bygger på en lang historie med seterdrift hvor et hundretalls setervoller kultiverer dalsidene i fjellandskapet. 

Ta en tur til Budal og opplev en eventyrlig natur i historiske omgivelser!