Søterot


Les om nasjonalpark-floraen her

Kommuneblomsten Søterot

Søterot

En av de mest interessante planteartene i kommunen vår er søterot, som er valgt til offisiell kommuneblomst i Midtre Gauldal. Søterot er en europeisk plante med utbredelse i Norge og i fjell i Mellom-Europa, først og fremst i Alpene.
SØTEROT - Gentiana purpurea

Søterot er en flerårig, vakker plante som blir 20-60 cm høy. Rotstokken er tykk og har kraftige røtter. Smaken på roten er intenst bitter, og navnet søterot er derfor ironisk.

Norge er det eneste landet i Norden hvor søterot vokser vilt. Planten hadde tidligere større utbredelse, men på grunn av stor beskatning er den flere steder utryddet. I Norge hører arten hjemme i de sørlige og vestlige fylkene. I tillegg finnes noen isolerte forekomster i Midtre Gauldal, som er verdens nordligste voksested for arten.

Søterota kan du blant annet finne på Søtfjellet i Endalen og nord for Tågåfjellet i Budalen. Søterot har gjennom mange hundre år vært en av våre mest benyttete planter innen folkemedisinen. En mulig forklaring på den lokale forekomsten er at arten er ført hit av pilegrimer.