Forollhogna nasjonalpark

Forollhogna nasjonalpark

Forollhogna nasjonalpark dekker et område på 1061 km², med viddelandskap i vest og mer kupert fjellterreng i øst. Formålet med å verne fjellområdet er å bevare et rikt plante- og dyreliv med en høyproduktiv villreinstamme.
Budalen og Endalen landskapsvernområder grenser til nasjonalparken, og har som formål å bevare kulturlandskapet som er skapt gjennom flere hundre års setring.
Fra Synnerdalen er det merket sti til Forollhogna, som rager i landskapet med sine 1332 moh. og som er et utfartsmål for folk både fra nord og sør. Turen tar omtrent tre timer og på klare dager er utsikten storslagen.
I Endalen er de merkede stiene til Fisktjønna (ca. 4 km), Hiåsjøen (ca. 5 km) og Finntjønna (ca. 3 km)
populære turer for store og små.
Blåora i Endalen er et gammelt slåtteområde.
Utmarksslåtten ble regnet som verdifull og slåtteområder kunne bli omsatt på lik linje med gårdsbruk og husdyr.