Forollhogna nasjonalpark


Forollhogna nasjonalpark

Et unikt og rikt fjellområde med Norges mest produktive villreinstamme omkranset av frodige seterdaler med aktivt seterliv. Forollhognas villrein er velkjent landet over, og jegere fra fjern og nær søker hit for å oppleve jakt på fjellets pionerer.  

Forollhogna nasjonalpark dekker et område på 1061 km², med viddelandskap i vest og mer kupert fjellterreng i øst. Formålet med å verne fjellområdet er å bevare et rikt plante- og dyreliv med en høyproduktiv villreinstamme. Villreinstammen er stor og stabil, jerv og fjellrev finnes i beskjedent omfang, og ellers er det en variert bestand av smågnagere og gode bestander av lirype, elg og etter hvert også hjort. Ellers finner man her alle fire arter av fjellender som finnes i Norge og rovfuglene kongeørn, jaktfalk og Myrhauk.

Budalen og Endalen landskapsvernområder grenser til nasjonalparken, og har som formål å bevare kulturlandskapet som er skapt gjennom flere hundre års setring.
Fra Synnerdalen er det merket sti til Forollhogna, Midtre Gauldals høyeste topp, som rager i landskapet med sine 1332 moh. Turen er et utfartsmål for folk både fra nord og sør. Selve turen tar omtrent tre timer og på klare dager er utsikten storslagen.